DJI_0665.JPG

מתחם 1302

January 25, 2025

מתחם ציר החינוך בהוד השרון - פרויקט רב שנתי המתפרס על פני 5 שנים וכולל את כל שלבי הבניה של השטח - מעבודות עפר ,תשתיות זורמות , ועבודות פיתוח השכונה עד לגמר.