פרויקטים

רק חלק ...

org_11c5fee85fd458c4_1541487048000.jpg

מתחם 1302

2017 - 2022

מתחם ציר החינוך בהוד השרון - פרויקט רב שנתי המתפרס על פני 5 שנים וכולל את כל שלבי הבניה של השטח - מעבודות עפר ,תשתיות זורמות , ועבודות פיתוח השכונה עד לגמר.

מתחם 1201

ינואר 2021

הסדרת מתחם 1200 , שכונה חדשה בצפון  הוד השרון , עבודות עפר , כבישים , מים ביוב וניקוז

DJI_0034.JPG
DJI_0392.JPG

שדרוג רחוב הנשיאים הוד השרון

יולי 2018

שדרוג רחוב הנשיאים לדו מסלולי עם שבילי אופניים לכל אורכו .

רחוב הכרם הוד השרון - חניה ציבורית

אוגוסט 2018

ביצוע חניה ציבורית חדשה לרווחת גני הילדים ברח הכרם וכן בית הספר השיקמים.

DJI_0022.JPG
DJI_0004.JPG

גני עם - שדרוג קו מים במרקם כפרי

יוני 2018

שדרוג קו המים בציר ראשי במושב , וכן שדרוג מדרכות וכבישים עם שינויים גיאומטרים לרווחת התושבים .

הוד השרון - הנחת קו ביוב בקוטר 500

מרץ 2017

החלפת קו ביוב ראשי בקוטר 500 באורך 200 מטר בחירום .

DJI_0051.JPG
DJI_0112.JPG

ראש העין - ביצוע אספלט במעון חוסים

אוגוסט 2018

ביצוע אספלט סופי לאחר הנחת קו מים ראשי במעון

השקנאי , הוד השרון - החלפת קו מים

ינואר 2017

החלפת קו מים באזור בנוי תחת מגבלות מקום וזמן.

org_c16866844575974e_1520342127000.jpg
DJI_0035.JPG

רחוב הדר - קריסת ביוב

מרץ 2017

קריסת ביוב והחפלת קו במהלך 48 עבודה רצופה למניעת תקלות והחזרת המערכת לתקינותה בזריזות האפשרית.

באר יעקב - מים וביוב לבית ספר

יוני 2019

ביצוע קו מים 4" ויציאות למבני לימוד , כמו כן , ביצוע קו ביוב ראשי וחיבור לקו הראשי  .
ביצוע אספלט בגמר העבודה .

DJI_0005.JPG