DJI_0458.JPG

מאין באנו ולאן אנו הולכים

ניסיון ומקצועיות במשך 50 שנה

החברה היינה בעלת איכות גבוהה בעבודה ובעלת מוניטין של למעלה מ-30 שנה המקנה לה יתרון.

על לקוחותיה נמנים רשויות מקומיות, תאגידי מים , אגודות מים, משכ"ל מושבים ומועצות אזוריות  ולקוחות פרטיים כגון מפעלים וחקלאים.

החברה מתמקדת בביצוע פרויקטים בתשתיות הכוללות : פיתוח, ביוב, מים, ניקוז, חשמל, בזק .

החברה עובדת ומיישמת מערכת איכות9001 ISO על פי דרישות התקן הישראלי של מכון התקנים.

החברה משתמשת בידע והניסיון של אנשי החברה
למתן שירותי ניהול הביצוע ,פיקוח ,ובקרת איכות .